Warszawa, system MapNet
OFERTA

Serwer Mapowy MapNet

Głównym celem Serweru Mapowego MapNet jest obsługa mapowych serwisów internetowych. Pozwala on na wyświetlanie map, wyszukiwanie poszczególnych miast, ulic, adresów oraz dowolnych innych obiektów, zaznaczonych na mapach. Ponadto pozwala on obliczać optymalne trasy dojazdu oraz rozwiązywać inne zadania związane z mapami.

Screenshot aplikacji http://mapnet.pl

W skład systemu MapNet wchodzą następujące części:

  • Aplikacja JavaScript, zarządzająca wyświetlaniem pregenerowanych fragmentów, przesuwaniem i skalowaniem mapy,
  • iMapServer - wielofunkcyjny serwer internetowy, służący między innymi do generowania plików graficznych w popularnych formatach rastrowych dla prezentacji w internecie, wyszukiwania obiektów mapowych, wyświetlana informacji o tych obiektach oraz wielu innych czynności mapowych.
  • LinkServer - serwer geokodujący, służący do obliczania współrzędnych geograficznych punktów wskazanych przez adres pocztowy.
  • TrafficServer - serwer internetowy, służący do opisowego określenia oraz przedstawienia graficznego drogi dojazdu z jednego punktu adresowego do drugiego.
  • TSPServer - serwer optymalizacyjny, rozwiązujący problem komiwojażera i umożliwiający układanie optymalnej kolejności odwiedzin poszczególnych punktów dostaw z uwzględnieniem dodatkowych parametrów.
  • ErlMapServer - system mapowy z wykorzystaniem nowoczesnego języka oprogramowania Erlang, niezawodny i wysokowydajny, jest w stanie serwować dane geograficzne w czasie rzeczywistym. System ten jest zgodny ze standardami Open Geospatial Consortium.